Bokföring, administration och datortekniska konsultationer

Via vår separata redovisningsavdelning Axion Redovisning och genom gott samarbete med kunniga redovisningsekonomer kan vi skräddarsy din egen ekonomiavdelning, vad gäller t ex löpande bokföring, löneadministration, fakturering och annat administrativt arbete. Vi har även etablerade goda kontakter för att lösa problem i samband med datorisering av verksamheten, beträffande handhavandet av hård- och mjukvara, t ex val av datorprogram, installation, rutinupplägg, utbildning och underhåll.