Medarbetare

Våra revisorer

Mia Funder

Mia Funder

Auktoriserad revisor, CEO & Partner

E-post: mia.funder@axion.se
Telefon: 040-360 300
Mobil: 0706-75 00 17

Mikael Jannert

Mikael Jannert

Auktoriserad revisor & Partner
Tjänstledig

E-post: mikael.jannert@axion.se
Telefon: 040-360 314

Liselott Kölemo

Liselotte Kölemo

Revisor & auktoriserad redovisningskonsult

E-post: liselotte.kolemo@axion.se
Telefon: 040-360 302

Michelle Bengtsson-Busby

Michelle Bengtsson

Revisor

E-post: Michelle.bengtsson@axion.se
Telefon: 040-360 311

Ilyas Popal

Revisor

E-post: ilyas.popal@axion.se
Telefon: 040-360 307


Mohammed Daabas

Revisor

E-post: mohammed.daabas@axion.se
Telefon: 040-360 303

Redovisningspersonal

Hendrik Corneby

Redovisningskonsult med chefsansvar

E-post: hendrik.corneby@axion.se
Telefon: 040-360308
0736203308

Ghaeth Ali

Redovisningskonsult

E-post: ghaeth.ali@axion.se
Telefon: 040-360 313

Nina Saidi

Redovisningskonsult

E-post: nina.saidi@axion.se
Telefon: 040-360 316

Jenny Schultz

Redovisningskonsult

E-post: Jenny.schultz@axion.se
Telefon: 040-360 306


Ismail Shah

Redovisningskonsult

E-post: ismail.shah@axion.se
Telefon: 040-360 322

Övrig personal

Krister Funder

Krister Funder

IT-ansvarig och företagsrådgivare

E-post: krister.funder@axion.se
Telefon: 040-360 318
Mobil: 0705-15 00 18

Ulrika Lundblad

Front Office

E-post: ulrika.lundblad@axion.se
Telefon: 040-360 301

Lena Palm

Ekonomiansvarig

E-post: lena.palm@axion.se
Telefon: 040-360 300