Företagsekonomiska och redovisningstekniska konsultationer

Som sidoeffekt till revisionen eller på uppdrag erbjuder vi en mängd redovisningstekniska konsultationer med förslag till skräddarsydda idélösningar. Några exempel är förslag på ändrade rutiner på ekonomiavdelningen, hur sker enklaste/bästa anpassning till krav på ändrade regler, samt hur kan bolaget bättre få nytta av den tillgängliga sifferinformation som finns i lagstadgad/datoriserade redovisningen.

Skattetekniska konsultationer

Nu är det svårt att följa vad som gäller i ständigt förändrad skattelagstiftning som på kort tid träder i kraft. Reglerna ska helst tillämpas på det mest fördelaktiga viset i varje enskilt fall (givetvis i kombination av både privat- och bolagsskattemässig situation). Med samlade erfarenheter och kontaktnät av skatterättslig expertis erbjuder vi hjälp vad gäller skatteplanering, skatteberäkning och upprättande av deklarationer.

Aktiebolagsrättsliga ärenden och affärsjuridik

Aktiebolagslagen reglerar hur ett aktiebolag ska skötas och kräver formalia i olika sammanhang - krav ställs på styrelsen beträffande arbetsfördelningen enligt nya regler - särskilda handlingar behövs vid bolagsbildning, byte av bolagsform, ändrat aktiekapital, firmanamn, mm. Vi konsulterar på uppdrag! Via etablerade kontakter med juridisk expertis ordnas komplett affärsjuridik såsom affärsavtal, företagsöverlåtelser, kompanjonavtal, patent, mm.