Kort presentation av Axion Revisionsbyrå AB

Axion Revisionsbyrå AB (Axion) startades i början av 1990-talet av den auktoriserade revisorn Mia Funder. Axion har de senaste åren expanderat kraftigt. Företaget består idag av 13 medarbetare – kvalificerade revisorer, civilekonomer och redovisningsekonomer.

Revisionsbyrån har kontor i Malmö och Staffanstorp och är väl etablerad på marknaden, främst i Skåne. Axion arbetar främst med revisionsuppdrag och vänder sig både till det privata näringslivet och till den offentliga sektorn. Revisionsbyrån har för närvarande drygt 500 kunder av varierande storlek och inom många olika branscher.

En väsentlig del av revisionsbyråns verksamhet består av konsultuppdrag inom de närliggande kompetensområdena; beskattning, bolagsrätt, organisation och redovisning. Konsultuppdragen utförs för både kunder där revisionsbyrån utför lagstadgad revision samt andra företag och organisationer.

Via en separat avdelning inom bolaget - Axion Redovisning - hanteras kunders redovisning, allt ifrån fakturering till redovisning, lönehantering och betalningar. Avdelningen drivs som en separat enhet inom företaget, med kunnig personal inom ekonomi och redovisningsfrågor.

För att erbjuda kompetens och service motsvarande de rikstäckande revisionsbyråerna, används dessutom ett väl etablerat kontaktnät av specialistfunktioner inom viktiga fackområden såsom affärsjuridik, beskattningsrätt, IT, pensionsfrågor och personalfrågor.

God kvalitet på samtliga genomförda uppdrag, hög servicegrad, starkt personligt engagemang i kundernas verksamhet samt regelbunden kommunikation med våra kunder är kännetecknen för vår verksamhet. Vi har ett konkret lösningsfokuserat arbetssätt som är mycket uppskattat av våra kunder.