Axion Revisionsbyrå AB

Axion Revisionsbyrå AB (Axion) startades på 1990-talet av den auktoriserade revisorn Mia Funder. Företaget är privatägt och består idag av 12 medarbetare – auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter samt redovisningsekonomer.

Revisionsbyrån har kontor i Malmö/Limhamn och Staffanstorp och är väl etablerad på marknaden. Axion arbetar främst med redovisnings- och revisionsuppdrag och vänder sig både till det privata näringslivet och till den offentliga sektorn. Revisionsbyrån har för närvarande drygt 600 kunder av varierande storlek och inom många olika branscher.

En väsentlig del av revisionsbyråns verksamhet består i konsultuppdrag inom de närliggande kompetensområdena; beskattning, bolagsrätt, organisation och företagsrådgivning.

Via en separat enhet inom bolaget – Axion Redovisning – hanteras kunders redovisning, allt ifrån fakturering till redovisning och lönehantering.

För att erbjuda kompetens och service inom närliggande områden så tillkommer ett etablerat kontaktnät av affärsjurister, skattekonsulter och andra specialister inom näringslivet. Vi är en del av TIAG som ingår i TAG Alliance, som är ett av de större internationella nätverken för privatägda revisionsbyråer och advokatbyråer.